Spread the love

אנחנו מבצעים עבור לקוחותינו גיבויים אחראיים לענן ודואגים לשמירה על הקבצים והחומר המאוחסן על הענן. הגיבוי נעשה בהתאמה לצרכי הלקוח, בתדירות הדרושה להגנה מיטבית על הקבצים שלכם.

Back to Top