מציג את כל 4 התוצאות

Categories:

GPU Server AMD EPYC2 with 2X RTX 3090

GPU_1EPYC4U 44,055
Categories:

GPU 4U Server AMD EPYC2 with 2X RTX A6000 48G

GPU_2XA60004U 71,032
Categories:

Supermicro 2U JBOD 96TB (up to 384TB)

JBOB2U24Bay 27,517
Categories:

Supermicro 1U Server

1UBasicServer 10,879
Back to Top