תקנון

 1. ברוכים הבאים לחנות המקוונת של ברמה – מעבדה טכנולוגית בע”מ (ח.פ. 515590263). (להלן:”TechLab”)
 2. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של TechLab וכן את התנאים לרכישה בחנויות המופעלות על ידי TechLab ברחבי הארץ (להלן: “התקנון” או תנאי השימוש או תנאי הרכישה).
 3. הצפייה והשימוש והרכישה באתר והן בחנויות TechLab כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.
 4. המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.
 5. TechLab רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.
 6. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.
 7. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.
 8. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ותקנותיו.
 9. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.
 10. בכל מקום בו רשום TechLab הכוונה היא לרבות מפעילי אתר האינטרנט, הצוותים בחנויות וכל מי מטעמה.
 11. ככלל, רכישות המבוצעות באתר TechLab מתבצעות באמצעות חברת ברמה – מעבדה טכנולוגית בע”מ 515590263 ואשר פרטיה מפורטים בסיפא לתקנון זה.
 12. במקרים שונים, יתכן כי המוצר יסופק בפועל מאחת מהחברות האחרות בקבוצה ופרטי החברה יימסרו על גבי חשבונית הרכישה או במסמך אחר אשר ישלח ללקוח מיד עם סיום הרכישה.
 13. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.
 14. הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). לאחר בדיקת ההזמנה על ידי נציג מכירות תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את קיום ההזמנה. במקרים בהם יעלה הצורך, יצור נציג המכירות קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה.
 15. למען הסר הספק, מניין ימי האספקה יחל רק לאחר אישור העסקה ע”י TechLab וקבלת תשלום בפועל.
 16. טעות קולמוס – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה תהיה TechLab רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם נתקבל תשלום הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי.
 17. משלוחים עד הבית: חברה מספקת שירות של משלוחים עד הבית. השירות מוענק בכל הארץ, אולם תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות. ועל כן משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר.
  כמו כן, ישנם מקומות שמשלוח עלול להיות יקר יותר עקב היותו ישוב מרוחק או לחילופין כי המוצר שהוזמן דורש משלוח מיוחד בשל משקלו או נפחו. המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שימסר על ידי נציג המכירות טרם חיוב העסקה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.
 18. עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצויין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צויין במפורש אחרת.
 19. זמן משלוח: זמני המשלוח אינם כוללים זמן טיפול בהזמנה ומתייחסים לזמן מרגע שהחבילה נאספת מהמחסנים ע”י החברה המספקת את שירותי המשלוח.
 20. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל בלבד.
  אין אפשרות לשלם בכרטיסים שהונפקו בחו”ל או באמצעות כרטיסים אחרים שאינם מוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב וזאת אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב.
 21. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית היום בו התקבל אישור אודות העברה (לרוב יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה) הינו המועד ממנו יתחילו למנות ימי האספקה.
 22. בעת ביצוע הזמנה באתר, לא ניתן לשלם באמצעות המחאה או מזומן.
 23. אספקת מוצרים ברכישה באתר: TechLab תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד לבית הלקוח בהתאם לימי העסקים כמצוין באתר. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי א’ עד ה’ לא כולל יום ו’, שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן וידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי עם תמונה ואשר פרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. בעת מסירת המוצר, המסמך המזהה יצולם על ידי השליח לצורך אימות קבלת המוצר.
 24. אספקה באמצעות חנויות TechLab – לבחירת הלקוח האפשרות לאסוף את המוצר אשר רכש מאחת מחנויות TechLab ברחבי הארץ.
 25. בעת הגעת המוצר שהוזמן לסניף, יקבל הלקוח מסרון ומייל המתריע הגעת המוצר לנקודה אותה ציין כמקום האיסוף המבוקש וכן קוד סודי (אשר יימסר לבעל כרטיס האשראי) אותו ימסור למוכר לצורך זיהוי.
 26. לצורך איסוף ההזמנה מנקודת האיסוף יש להציג ת.ז/רישיון/דרכון שהונפקו בישראל וכן את אמצעי התשלום עמו בוצעה ההזמנה. כמו כן, במקרים בהם נשלח קוד סודי לצורך האיסוף יש למסור את הקוד לנציג בחנות (בנוסף להצגת אמצעי הזיהוי) לצורך ניפוק ההזמנה.
 27. קופונים ומבצעים – קופונים ומבצעים המפורסמים באתר ו/או בעמוד הפייסבוק אותו מפעילה TechLab תקפים באתר, ובחנויות הקבוצה למעט אילת אלא אם צויין במפורש אחרת.
 28. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
 29. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:
 30. זכויות קנייניות וסימני מסחר – כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של TechLab ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור TechLab. אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י TechLab.
  1. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר באם לא עברו 14 יום מקבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות פניה במכתב, טלפון, בפנייה מקוונת (דרך אתר האינטרנט)או דוא”ל:
   1. בדוא”ל: [email protected]
   2. טל’: 04-6388068 בין השעות 10:00 לבין 19:00 מדי יום ובימי ו’ בין השעות 9:00 לבין 12:30
   3. בהודעה בעל פה בכל חנויות TechLab המפורטות באתר.
   4. באמצעות לינק פנייה הקיים בהודעת הדואר האלקטרוני הנשלחת לאחר ביצוע ההזמנה (יש לבחור סיבת פנייה ביטול עסקה)
   5. ביטול באמצעות הקישור הייעודי המופיע בתחתית דף הבית שכתובתו techlab.co.il
  2. צרכן שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש יהיה זכאי לבטל עסקה כאמור תוך 4 חודשים המועדים המפורטים בס’ 30 .
  3. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.
  4. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מביניהם.
  5. החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נשוא העסקה אל TechLab.
  6. לא יאפשר ביטול עסקה למוצרים הבאים:
   1. טובין פסידים
   2. תכנות מחשב
   3. טובין הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה.
   4. מוצר אשר מאריזתו או ממנו הוסרה המדבקה המקורית עם המספר המזהה מאת היצרן או TechLab.
  7. למען הסר הספק, במקרה ולקוח הזמין מחשב נייח בבנייה אישית באתר TechLab וכן ביקש להתקין מערכת הפעלה ו/או כל תכנה אחרת בעלת קוד התקנה, ולאחר מכן ביקש לבטל את העסקה, עלות התכנה אשר הותקנה על פי רצון הלקוח תקוזז מההחזר הכספי.
 31. זכויות קנייניות וסימני מסחר- כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של TechLab ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור TechLab. אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י TechLab.
 32. מדיניות פרטיות בעת שימוש באתר האינטרנט- לצורך קבלת הצעה, השלמת הזמנה ו/או מסירת מידע נוסף יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא”ל). מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא ימסר לצד ג’, למעט במקרים בהם נהיה מחויבים לכך על פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.
 33. המכירה והרכישה בחנויות TechLab יתבצעו על פי הוראות הדין המחייבות ועל פי התנאים המפורטים להלן; במקרה של סתירה בין מי מהתנאים להלן והוראות הדין, הוראות הדין יגברו;
 34. אפשרויות תשלום בחנויות TechLab:
  1. תשלום במזומן- תשלום במזומן (שטרות) בזמן רכישת המוצר יהיה בשקלים חדשים בלבד ויהיה כפוף להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018.
  2. תשלום בכרטיס אשראי- תשלום בכרטיס אשראי יתבצע בכרטיס אשראי ישראלי בלבד, העונה להגדרה של כרטיס אשראי בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986, ניתן לשלם ב36 תשלומים עם או ללא ריבית כמפורט בדף המוצר ובכפוף להצגת תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון שהונפקו בישראל והינם בתוקף.
  3. תשלום בהמחאה (צ’ק- ניתן לבצע תשלום בהמחאה יחידה בלבד (“צ’ק מזומן”). אספקת הסחורה תבוצע עד 6 ימי עסקים ממועד התשלום (ובתנאי שההמחאה כובדה על ידי הבנק) . ההמחאה תחשב כנפרעת רק לאחר אישור סופי של הבנק על קבלת הכסף האמור לחשבון החברה. דין צ’ק בנקאי כדין צ’ק רגיל לכל, דבר ועניין, כאמור לעיל.
  4. תשלום בהעברה בנקאית- ניתן לשלם גם באמצעות העברת סכום הקניה לחשבון TechLab כפי שיפורט על ידי המוכרן בחנות. בדומה לתשלום בהמחאות המוצר/ים יסופק/ו אך ורק לאחר קבלת אישור קבלת ההעברה מהבנק של TechLab (יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה בפועל).
 1. בשונה מעסקה באתר האינטרנט, רכישה בחנות TechLab אינה נחשבת לעסקת מכר מרחוק ועל כן תחולנה עליה הוראות סעיף 14 ו לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א, 2010 שהותקנו מכוחו.
 2. ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית תוך 14 יום מתאריך הפקת החשבונית, ותחויב בדמי ביטול של 5% או ₪100 לפי הסכום הנמוך מבין שניהם ובתוספת עמלת סליקה.
 3. החזרת מוצר לאחר 14 יום תהיה בהסכמת החברה בלבד ותחויב בדמי ביטול בגובה שלא יעלה 20% ממחיר הרכישה (וזאת בכפוף למצבו הפיזי של המוצר ואריזתו המקורית) ולא פחות מ-₪50 בתמורה יינתן זיכוי לרכישה.
 4. מקרים בהם לא תהיה ללקוח הזכות לבטל עסקה שנכרתה בחנויות TechLab:
  1. טובין פסידים
  2. תכנות מחשב
  3. טובין הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה.
  4. מוצר אשר מאריזתו או ממנו הוסרה המדבקה המקורית עם המספר המזהה מאת היצרן או TechLab.
 5. ביטול הזמנת מחשב נייח ו/או חלקי מחשב לאחר שהורכב/ו עבור הלקוח אך טרם סופק, יחויב הלקוח בסך של ₪400 בגין הרכבה ופירוק המחשב (עלות עבודת טכנאי). באם הותקנה מערכת הפעלה ו/או תוכנה אחרת לבקשה מפורשת של הלקוח ולה מזהה מוצר, תקוזז עלות התכנה מסכום ההחזר והלקוח יישאר הבעלים של התוכנה.
 6. אחריות תינתן לטובין כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו 2006, בעלות של 150 ₪ ומעלה ולתקופה בת שנה אלא אם צויין אחרת במפורש ובכתב.
 7. תעודת האחריות שצורף לחשבונית ו/או לאריזת המוצר במועד הרכישה או על ידי היבואן היא בלבד הקובעת לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות.
 8. החברה, ששמה מופיע בכותרת החשבונית, (להלן-“החברה”) אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן-תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת אחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.
 9. למען הסר הספק, האחריות למוצרים אשר הובאו לישראל על ידי חברה אחרת ונמכרו ע”י TechLab תהיה על ידי החברה היבואנית בלבד ועל פי התנאים שנקבעו בתעודת האחריות מטעמה ואשר צורפה למוצר על ידה.
 10. פרטי היבואן ו/או נותן השירות מטעמו ימסרו ללקוח על גבי חשבונית הרכישה ולרבות פרטי התקשרות עמם.
 11. ל-TechLab לא תהיה חייבת כלפי הלקוח בעניין אחריות למוצרים אשר הובאו למדינת ישראל שלא על ידה ולמעט על פי התנאים המפורטים בסעיף 19 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו, 2006.
 12. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו
 13. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ובכפוף לדין.
 14. באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.
 15. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע”י הלקוח, ישלח לחברה, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. לא יתקבל מוצר המותקן במערכת מחשב אשר לא נקנתה מאיתנו. יש למסור את הפריט הנרכש בלבד.
 16. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע”י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר הלקוח יישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון, במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות החברה, כפי שיקבע על ידי המעבדה בלבד.
 17. קבלת המוצר לבדיקה במעבדת TechLab / או חנות TechLab או מי מטעמה ו/או מטעם יבואן המוצר ככל וישנו אינה מהווה הכרה בפגם או קלקול כלשהו במוצר ואינה מהווה התחייבות מטעם TechLab.
 18. במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר, תיקון המוצר לא יהיה במסגרת האחריות והלקוח יתבקש לאשר את עלות התיקון במידה וניתן לתקנו. אישור הלקוח לביצוע התיקון מהווה התחייבות מצידו לתשלום בגין התיקון:
  1. הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מדבקת מספר הזיהוי של המוצר.
  2. במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו’…). אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה
  3. אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע”י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.
  4. אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע”י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע”י אדם שלא הוסמך על TechLab או יבואן המוצר או שניהם.
  5. במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכם, שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר תשלום
  6. מקור הפגיעה במוצר הוא בהתקנת תוכנה מסוג כלשהו לרבות וירוסים, רוגלות וכיוצ”ב או עקב תפעול לקוי או אי תאימות של המחשב לתוכנות אשר הותקנו על ידי הלקוח.
  7. במקרים בהם המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום או קיומם של חרקים ומזיקים.
  8. במקרים בהם בוצע שינוי בתעודת האחריות למוצר שלא מלווה בחותמת TechLab.
  9. כל מקרה אחר המפורט בסייגים לאחריות בתעודת האחריות המצורפת למוצר ואשר אינו סותר את הוראות כל דין.
  10. האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.

הגבלת האחריות למוצר

 1. TechLab לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות לגוף ו/או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או שימוש בציוד ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם
 3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
 4. אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצר הלקוח – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.
 5. TechLab לא תהיה אחראית לחלקים שהורכבו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו אף אם המוצר הורכב במעבדות TechLab.
 6. במחשב שהורכב ע”י TechLab, בתום שנה מתאריך הפקת החשבונית תחויב בדיקת מחשב שחלק מרכיביו עדיין באחריות בתשלום של 100 ₪ שישולמו מראש, במידה והחלק הפגום באחריות , יזוכה הלקוח בדמי הבדיקה.
 7. לקוח שישאיר ציוד בסניף או במעבדה, ללא הסכמת החברה בכתב יחויב בדמי אחסון בסך 50 ₪ ליום, החברה אינה אחראית לציוד זה.
 8. מוסכם כי ציוד, שלא ייאסף, בתוך 45 יום, מהודעת החברה לאוספו ייהפך לרכוש החברה, ללא תמורה נוספת ולשיקול דעתה הבלעדי
 9. התחייבות למחיר הזול ביותר בחנות- לקוח אשר ימצא בחנות הנמצאת בעיר או איזור מגוריו מוצר זהה, באספקה מידית באותם תנאי אחריות ותנאי תשלום דומים במחיר זול יותר מהנמכר על ידי TechLab, יוכל לקבל את מוצר זה או שווה ערך לו במחיר זול יותר מהמחיר שמצא.
 10. TechLab מאפשרת ללקוחותיה למסור פסולת אלקטרונית בהתאם להוראות חוק פינוי פסולת אלקטרונית מסירת הפסולת האלקטרונית תבוצע ללא תשלום או תמורה וזאת בכפוף לתנאים מסויימים.

אבטחת מידע

 1. TechLab נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS . במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכל סיבה שאינה בגין התנהלות האתר ו/או החברה, ו/או בגין כוח עליון, TechLab לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. TechLab מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 4. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע:
  1. שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:  “Peep-Link”, “Robot”, “Page-Scrape”, “Spider” או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה
  2. לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם
  3. לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.61.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.
 5. אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

מדיניות הגנת פרטיות באתר

 1. פרטיות המשתמשים חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמשים אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניהם בעת השימוש באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
 2. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר אייבורי מאובטח עפ”י תקן PCI פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי TechLab.
 3. המידע שאנו אוספים
  1. בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט: שם, כתובת, דוא”ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכדומה.
 4. מה אנחנו עושים עם המידע
  1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
  2. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
  3. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר ולעדכן את ההתנהלות המסחרית ואת השירותים המוצעים בו ובחנויות החברה, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. 

זמינות ומלאי

זמינות של כל מוצר אינו מעודכן באופן מקוון בשביל לקבל מצב עדכני לגבי מוצר ניתן לברר טלפונית או ע”י פניה בדוא”ל.

אפשרויות תשלום

 1. תשלום במזומן – תשלום במזומן (שטרות כסף) בזמן רכישת המוצר בשקלים וכוללים מע”מ תתבצע אך ורק בחנות הפיזית.
 2. תשלום בכרטיס אשראי – ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלומים. עסקת כרטיס אשראי תבוצע אך ורק בכרטיסי אשראי שהונפקו בישראל, במעמד העסקה בעל הכרטיס חייב להיות נוכח ומזוהה בהצגת תעודת זהות / רישיון נהיגה ישראלי / דרכון ישראלי בתוקף.
 3. תשלום בהמחאה (צ’ק) – ניתן לבצע תשלום בהמחאה יחידה בלבד (“צ’ק מזומן”). אספקת הסחורה תבוצע עד 6 ימי עסקים ממועד התשלום (ובתנאי שההמחאה כובדה על ידי הבנק) . ההמחאה תחשב כנפרעת רק לאחר אישור סופי של הבנק על קבלת הכסף האמור לחשבון החברה. דין צ’ק בנקאי כדין צ’ק רגיל לכל, דבר ועניין, כאמור לעיל.
 4. תשלום בהעברה בנקאית – ניתן לשלם גם באמצעות העברת סכום הקנייה לחשבון החברה‏. בדומה לתשלום בהמחאות, הסחורה תסופק לאחר קבלת אישור קבלת הכסף מהבנק. את פרטי חשבון הבנק ניתן לקבל בעת ביצוע ההזמנה בסניף.

אפשרויות הזמנת מוצרים

הזמנה באמצעות האינטרנט: ניתן להזמין מוצרים באמצעות האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס הזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). נציג מכירות יחזור אליך בטלפון על מנת לבצע סופית את ההזמנה ולהסדיר את התשלום. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום מקדמה. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה, לאחר ההזמנה יצור עמכם קשר נציג טלפוני אשר יסיים את העסקה. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לא לאפשר רכישת מוצרים ללקוח מסוים לרבות ביטול הזמנה בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה של החברה מחשבים.
משלוחים עד הבית החברה מספקת שירות של משלוחים עד הבית ע”י צד ג’. השירות מוענק באזורים מסוימים בלבד ומתעדכנים מעת לעת ולפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה. נכון להיום המשלוחים מבוצעים בערים בין חיפה עד יבנה. בנוסף, משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח הרשום באתר.
כמו כן, ישנם מקומות שמשלוח עלול להיות יקר יותר עקב היותו ישוב מרוחק . המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שיציין איש המכירות טרם חיוב העסקה.

עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצוין באתר. עלות המשלוח הינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה.
אספקת מוצרים: החברה תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד הבית עד 7 ימי עסקים. יתכנו זמני אספקה שונים ביעדים מרוחקים. בכל מקרה המחיר וזמן האספקה ימסרו טלפונית לאחר סיום הרכישה. למען הסר ספק, ימי עסקים הינם ימים ראשון עד חמישי לא כולל ימי שישי, שבת וערבי חג וימי החג.
במעמד אספקת המוצר יש צורך להציג תעודת זהות \ רישיון \ דרכון ישראלי התואמים את פרטי כרטיס האשראי. עסקת כרטיס אשראי תבוצע אך ורק בכרטיסי אשראי ישראלים ובנוכחות בעל הכרטיס עצמו (למעט ויזה נטענת דואר). בנוסף, תעודת הזהות תצולם ע”י השליח לצורך אימות קבלת המוצר.
מוצרים חריגים: לא ניתנים במשלוח וניתנים רק לאסיפה מהסניף או בתשלום משלוח השונה ממה שמצויין באתר.

זמני משלוח:
זמן המשלוח מתייחס לזמן שלוקח למשלוח להגיע מהמחסנים ליעד ולא כוללים זמן טיפול בהזמנה ו/או אם זה מוצר שחסר במלאי הזמן עד שיחזור למלאי.

הזכות לספק שירות ללקוח

החברה לא תמכור ולא תספק שירות למי שפגע במי מעובדיה, מתקניה או שמה הטוב, וכן שומרת לעצמה את הזכות לסרב למכור או לספק שירות עפ”י שיקול דעתה וריאות עיניה והכל בכפוף להוראות כל דין.

מציאון

הפריטים בקטגוריה “מציאון” מוצעים מתצוגה או שעברו שימוש או שחודשו. הרוכש אחראי לבדיקתם לשביעות רצונו ממצבם טרם הרכישה. האחריות תוגדר לכל פריט במעמד הרכישה.

זכויות קניין וסימני מסחר

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני וידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור החברה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י החברה.

טעויות במחירים ובמוצרים המופיעים באתר

צוות האתר עושה כל שביכולתו לתת את המידע המדויק והנכון ביותר לגבי המוצרים מחיריהם וזמינות המלאי, אולם לעיתים ייתכן שיופיעו טעויות בתיאור המוצרים, בתמונתם או במחיריהם.
במקרה כזה צוות האתר יודיע ללקוח על הטעות וללקוח תהיה אפשרות לשנות את הזמנתו או לבטלה. חברת החברה במקרה זה אינה מתחייבת לספק את המוצר ללקוח.

פינוי פסולת אלקטרונית

החברה מאפשרת ללקוחותיה למסור פסולת אלקטרונית בהתאם להוראות חוק פינוי פסולת אלקטרונית מסירת הפסולת האלקטרונית תבוצע ללא תשלום או תמורה וזאת בכפוף לתנאים מסוימים.


מדיניות אחריות

תנאים כלליים

תנאי עסקת מכירה זו והאחריות הניתנת בגינה הינה מוגבלים אך ורק לתנאים המפורטים להלן (ולהם בלבד).
ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית תוך 14 יום מתאריך הפקת החשבונית, ותחויב בדמי ביטול של 5% או ₪100 הנמוך מבינהם, בתשלום בכרטיס אשראי ישנה תוספת עלויות הסליקה והניכיון בגין חיוב וזיכוי.
החזרת סחורה לאחר 14 יום תהיה בהסכמת החברה בלבד ותחויב בדמי ביטול בגובה 20% ממחיר הרכישה ולא פחות מ-₪50 בתמורה יינתן זיכוי לרכישה.
מחשבים נייחים אשר הוזמנו והורכבו לפי חשבונית הלקוח אינם מוצר מדף, ואינם ניתנים להחזרה במסגרת 14 יום כאמור לעיל וזאת ע”פ החוק בעניין זה.
ברכישת רכיבים ללא הרכבה האחריות הינה לכל רכיב ורכיב בנפרד ואינה חלה על תפקוד המחשב השלם שהרכיב הלקוח או מי מטעמו, כל רכיב תקול או פגום יוצג למעבדה בנפרד, הצגת יותר מרכיב אחד לבדיקה במעבדה, תחויב בתשלום החל מהפריט השני לפי המחירון.
עם ביטול הזמנת מחשב נייח ו/או חלקי מחשב לאחר שהורכב/ו עבור הלקוח אך טרם סופק, יחויב הלקוח בסך של ₪400 בגין הרכבה ופירוק המחשב.
תנאי האחריות שלהלן המפורטים בגב החשבונית הנם חלק בלתי נפרד מהחשבונית גם אם לא אושרו ע”י הקונה בחתימתו. תנאים אלו הינם תנאי הרכישה המוסכמים ומגדירים את ההתקשרות בין הצדדים. הלקוח מתבקש בזאת לבדוק את תקינותם החיצונית של המוצרים שרכש לפני עזיבת החנות.

האחריות

 1. החברה, ששמה מופיע בכותרת החשבונית, (להלן-“החברה”) אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן-תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת אחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.
 2. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו.האחריות במעבדת החברה. אין חובת החלפה בחדש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הפגום.
 3. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ואו נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ע”פ חוק.
 4. באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.
 5. מימוש האחריות למוצר מותנה בקיומו של המספר הסידורי עליו כפי שנסרק למערכות החברה טרם אספקתו.
 6. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע”י הלקוח, ישלח לחברה, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. לא יתקבל מוצר המותקן במערכת מחשב אשר לא נקנתה מאיתנו. יש למסור את הפריט הנרכש בלבד.
 7. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע”י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר הלקוח ישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון, במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות החברה, כפי שיקבע על ידי המעבדה בלבד.
 8. במחשבים נייחים (PC) האחריות היא לשנה אחת למעט חלקים מיוחדים כמפורט בהמשך. האחריות אינה חלה על מאווררים, ומוצרים מתכלים מכל סוג שהוא, אלא אם צוין אחרת בחשבונית. האחריות לשאר חלקי המחשב הנלווים כגון מקלדות ועכברים “אלחוטיים” וכד’ שנה אחת. למארזים האחריות מתייחסת לספק כוח בלבד לתקופה של שנה. לא ניתן להחזיר מחשב ו/או חלקי מחשב שהורכב/ו עבור הלקוח ע”פ חוק.
 9. לדיסקים קשיחים (פנימים ו/או חיצוניים), למעבדים, ללוחות אם, לכונני SSD, לכרטיסי מסך/קול/הרחבה, לספקי כח, לזיכרונות, לרמקולים, לאוזניות תקופת האחריות היא כמצוין בשורת הפריט בגוף החשבונית והינה יכולה להשתנות לפי הדגם ו/או היצרן בין שנה לשלוש שנים, במידה וימצא בבדיקת מעבדת החברה סימני פתיחת המוצר, מכה, שברים, סדקים, מעיכות, רכיבים/פינים עקומים, סימני התחממות/שריפה, מדבקת המספר הסידורי מושחתת ו/או חסרה, לא תחול האחריות למוצרים המצוינים לעיל במידה ולדעתה של החברה יש בהם נזק פיזי.
 10. כל שירות ו/או אחריות למחשבים ניידים, טאבלטים, מסכי LCD’ טלוויזיות, מצלמות, קונסולות משחק, מדפסות, סורקים, מחשבי כף יד ומוצרי חשמל כגון PHILIPS ,XEROX ,XBOX ,SONY ,FUJITSU ,CANON ,SAMSUNG ,TOSHIBA ,GIGABYTE ,LG ,DELL ,ASUS ,LENOVO ,HP ,MIO ,HTC ,SILVER LINE ו/או כל יצרן אחר, ינתן במעבדות של ספקים אלו בלבד ולפי תנאי ותעודת האחריות שלהם, וזאת מיום הרכישה בהתאם לתקופת אחריות של שנה אחת, אלא אם צוין אחרת בחשבונית הרכישה, או נרכשה “הרחבת אחריות” בנפרד. אחריות למטען וסוללה במחשב נייד/ טאבלט היא ע”פ תנאי אחריות היצרן/יבואן בלבד, בהעדרם עד שנה. מוסכם כי כל פניה לאחר רכישת המוצר, תיעשה למעבדות הספק בלבד.
 11. למכשירי טלפון סלולרי ונגני MP3/4 האחריות לשנה (אלא אם צוין אחרת בחשבונית הקניה) ובכפוף לתעודת האחריות המצורפת באריזת המכשיר. לאוזניות, למטען, לכבל סנכרון/טעינה, לסוללה האחריות לשלושה חודשים. האחריות בטלה למכשיר שנראה בו נזק פיזי (מכות, שברים, סדקים, סימני נוזל, קורוזיה) וכן אם מדבקת אחריות קרועה/חסרה, בוצע בו שינוי תוכנה שאינו כפי שמגיע במקור ו/או הופץ ע”י היצרן, מכשיר שמספר IMEI שונה/נמחק/הוסר.
 12. למוצרים מתכלים: למדיות ותוכנות אין אחריות, לראשי דיו האחריות היא לחודש, אחריות לסוללות, מטענים, תיקים,כבלים, אביזרים שונים וכל ציוד היקפי היא בין חודש לשנה כמפורט בחשבונית הקניה ובתנאי שלמוצר אין כל נזק פיזי ושימוש בלתי סביר.
 13. לצגי LCD/LED במכשירי טלפון סלולרי, טאבלטים, מחשבים ניידים, מסכים, נגני MP3/4, לא תחול האחריות על שבר ו/או נזק למסך ו/או פיקסלים שרופים (נקודות מתות) על כמות הקטנה מ-3 נקודות בוהקות ו/או 5 נקודות כבויות.

מקרים בהם לא תחול האחריות

 1. קבלת המוצר לבדיקה במעבדת החברה, אין משמעותה כי הפגם/התקלה הינם במסגרת האחריות. במקרים בו תקבע החברה כי התיקון הנדרש אינו מכוסה במסגרת האחריות, יתבקש הלקוח לאשר תיקון בתשלום במידה וניתן לתקן המוצר, אישור הלקוח לתיקון יהווה התחייבותו לתשלום עבור התיקון.
 2. הסרתה ו/או קריעתה ו/או שחיקתה של מדבקת האחריות / מדבקת המספר הסידורי של המוצר.
 3. הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות שהודבקה על גבי מארז המחשב, זאת במידה וימצא נזק פיזי לאחד מהרכיבים הפנימיים במחשב בלבד.
 4. במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו’…). אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
 5. אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע”י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.
 6. אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע”י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע”י אדם שלא הוסמך על ידינו והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 7. במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכם, שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר תשלום.
 8. אם לדעת החברה, מקור הפגיעה בתוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים, או עקב תפעול לקוי, או אי תאימות לתוכנות שהתקין או השתמש בהם הלקוח.
 9. אם לדעת החברה, המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום, מכל סוג שהוא.
 10. במידה ובוצע שינוי כל שהוא בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה.
 11. האחריות אינה מכסה תמיכה טכנית מכל סוג שהוא ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר, (התקנות הגדרות וכו’…).
 12. מוסכם כי בכל מקרה מהמקרים דלעיל, קביעתו הבלעדית של טכנאי החב’, לאמור לעיל, תהה מקובלת על הלקוח כהוכחה חלוטה

ציוד מחודש

 1. ציוד המסומן כמחודש נבדק במעבדה כעובד.
 2. ציוד מחודש מגיע כמו שהוא (as-is) ועלול לא לכלול אריזה מקורית או את כל האביזרים המגיעים במוצר חדש.
 3. אחריות תינתן למוצר מחודש במעבדה לתקופה קצרה מן התקופה המקורית לאותו מוצר.
 4. אין החזרות לציוד מחודש מכל סיבה.

הגבלת אחריות

 1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
 3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
 4. אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצריה – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.
 5. אין החברה אחראית לחלקים של הלקוח שצורפו למחשב שהורכב במעבדות החברה
 6. במחשב שהורכב ע”י החברה,בתום שנה מתאריך הפקת החשבונית תחויב בדיקת מחשב שחלק מרכיביו עדיין באחריות בתשלום של 100 ₪ שישולמו מראש, במידה והחלק הפגום באחריות , יזוכה הלקוח בדמי הבדיקה.
 7. לקוח שישאיר ציוד בסניף או במעבדה, ללא הסכמת החברה בכתב יחויב בדמי אחסון בסך ₪50 ליום, החברה אינה אחראית לציוד זה.
 8. מוסכם כי ציוד, שלא ייאסף, בתוך 45 יום, מהודעת החברה לאספו ייהפך לרכוש החברה, ללא תמורה נוספת ולשיקול דעתה הבלעדי.
 9. הלקוח מאשר כי קיבל את המוצרים המפורטים בחשבונית במצב חיצוני תקין.
 10. הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הרכישה והאחריות שלהלן וכי הינם מקובלים ומוסכמים עליו.

 • תקנון מבצע נובמבר 2021.
 • תקופת המבצע הוא החל מה-7 לנובמבר 2021 ועד ה-30 לנובמבר 2021.
 • המבצע הוא על כל המוצרים המסומנים כנמצאים במלאי באתר חוץ ממוצרים ספציפים שמנהלי האתר יחליטו לא לשים במבצע.
 • המבצע הוא להזמנות באתר בלבד.
 • המבצע הוא עד גמר המלאי או עד סוף תקופת המבצע.
 • מנהלי האתר רשאים לבטל כל הזמנה מכל סיבה ללא צורך לתת הסבר למזמין.
Back to Top